Podvojné účtovníctvo 

Povinnosť viest podvojné účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

 
 •  vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

 •  vedenie pokladničnej knihy

 •  vedenie evidencie pohľadávok

 •  vedenie evidencie záväzkov

 •  spracovanie priznania k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz, elektronické odosielanie 

 •  spracovanie štatistických výkazov pre banku, Štatistický a Colný úrad

 •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie hmotného a nehmotného majetku, zaradenie do odpisových skupín, vypracovanie odpisových plánov

 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z prijmu PO, vrátanie výkazov, poznámok a inventarizácie

 •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností 

 •  doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

 •  poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

 

Nemecké daňové poradenstvo pre všetkých

 

 

 

Len tak ?

27.11.2020 16:09
"Ako začínajúca podnikateľka som nemala veľa skúseností. Mala som veľa otázok a nejasnosí ohľadom účtovania v mojej firme. Veľmi dlho som hľadala  človeka, ktorý by mi poradil a  naviedol ma tým správnym smerom, nakoľko moja oblasť podnikania je špecifická, a nie každý účtovník s ňou má...
27.11.2020 16:09
"S účtovníckymi službami Lesanky Ďuricovej sme veľmi spokojní. Najviac oceňujeme všeobecný rozhľad, rýchlosť a kvalitu súčasne pri poskytovaní informácií a služieb, a taktiež diskrétnosť, ktorá pri väčšine vzájomných vzťahov je očakávaná, ale nie vždy je samozrejmosťou.  Tieto účtovnícke...
27.11.2020 16:08
Som veľmi spokojný. Nečakal som až taký záujem o našu spoločnosť ako Vášho zákazníka. So službami v oblasti tvorby transferovej dokumentácie som maximálne spokojný, ako aj súvisiacou komunikáciou, ktorá prebiehala veľmi korektne a s patričnou dávkou ústretovosti. Odporúčam ostatným potenciálnym...
27.11.2020 16:07
  Medzi prednosti patri: korektnosť, precíznosť a zodpovednosť. S dôrazom na tieto dôležité vlastnosti naša spolupráca v oblasti komplexnej starostlivosti o účtovnú agendu s firmou pokračuje dodnes a sme presvedčení, že budeme rozvíjať ďalšie projekty spolupráce aj naďalej. LukTrade s.r.o.
27.11.2020 16:05
  S prácou som spokojný, čomu nasvedčuje aj naša dlhoročná spolupráca. Cením si okrem spoľahlivosti a korektnosti, aj osobný prístup. Pri akomkoľvek probléme sa môžem na vás s dôverou obrátiť a vždy dostanem jednoznačné odpovede, ktoré pri súčasnej podobe našej legislatívy, naozaj nie sú...

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com