Jednoduché účtovníctvo

Zo zákona vyplýva povinnosť pre SZČO

viesť si účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), prípadne daňovú evidenciu.

 

  •  vedenie peňažného denníka ( evidencia účtovných dokladov, účtovanie bankových výpisov, evidencia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov)

  •  kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr a iných pohľadávok, evidencia úhrad faktúr, zoznam neuhradených faktúr)

  •  kniha záväzkov (súhrn prijatých dodavateľských faktúr a iných záväzkov, evidencia úhrad faktúr, zoznam neuhradených faktúr)

  •  platitelia DPH - evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k DPH, elektronické odosielanie 

  •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie investičného majetku, vypracovanie odpisový plánov

  •  zostavenie ročnej účtovnej závierky ( daňové priznanie z prijmov FO, výkaz o prijmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, daňová evidencia)

  •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

  •  poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

 

 

Len tak ?

22.06.2020 10:55
  Majitelia obchodov, reštaurácií a ďalších prevádzok, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, získajú pomoc štátu pri platení nájomného. Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorá umožní vyplatiť...
22.06.2020 10:45
V Slovenskej republike je veľa podnikateľov – SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo im výrazne poklesli tržby. Aké majú v tejto mimoriadnej situácii možnosti?   1. Prerušenie živnosti  Ak má podnikateľ zatvorenú...
22.06.2020 10:44
  Otázka: Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty. Môžem podať opravné daňové...
23.10.2019 21:09
Múdrosť je sklo, diskrétnosť je diamant.   V mojom živote som sa tiež stretla so situáciou, keď cudzí ľudia vedeli o mne viac ako ja sama o sebe. Bola som z toho sklamaná a veľa krát aj deprimovaná. Preto veľmi premýšľam o tom komu sa zverím. Po...
23.10.2019 21:09
Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité. Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás menia neskutočnou rýchlosťou. Aby mal dostatok času prispôsobiť sa pripravovaným zmenám, prehodnotiť investície a plány. Pravidelne informovať...
23.10.2019 21:07
Veľmi dôležité slovo. Podnikateľ by mal pravidelne viesť dialóg so svojim účtovníkom ( a nie len o počasí). Tém ktoré treba prediskutovať je určite veľa. Na tomto chcem postaviť svoj základ práce účtovníčky. Viesť dialóg so svojim klientom, rozobrať jeho plány, prediskutovať investície...
23.10.2019 21:04
Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité. Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás menia neskutočnou rýchlosťou. Aby mal dostatok času prispôsobiť sa pripravovaným zmenám, prehodnotiť investície a plány. Pravidelne informovať...
23.10.2019 20:06
DOVERA Možno jedno z najdôležitejších slov. Ak nemá podnikateľ dôveru ku svojmu účtovníkovi, všetka spolupráca zlyháva. Ak sa bojí predostrieť svoje plány a nápady, účtovník mu nevie poradiť ani ho usmerniť. Spolupráca medzi podnikateľom a účtovníkom je dlhodobá, preto aj zo strany...
16.02.2017 18:15
      Často sa ma zákazníci pýtajú, alebo potenciálny zákazníci pýtajú čo je v cene služieb. V prvom rade je to spracovanie dokladov, ktoré zákazník donesie. A to z hľadiska účtovného ( posúdenie ich správnosti), z hľadiska daňového (je daňovým výdavkom, nie je,...
25.01.2017 20:29
Prosím Vás nevyberajte si svoju účtovníčku podľa ceny !   Cena, ktorú účtovníci fakturujú svojím klientom-podnikateľom, sa im často zdá privysoká a účtovníkom zas príliš nízka. Pohľad podnikateľa: Zákon často prikazuje podnikateľovi „urob toto a toto“, pričom žiadneho úradníka nezaujíma,...
1 | 2 >>

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com