Koľko stojí účtovník /čka ?

25.01.2017 20:29

Prosím Vás nevyberajte si svoju účtovníčku podľa ceny !

 

Cena, ktorú účtovníci fakturujú svojím klientom-podnikateľom, sa im často zdá privysoká a účtovníkom zas príliš nízka.

Pohľad podnikateľa:

Zákon často prikazuje podnikateľovi „urob toto a toto“, pričom žiadneho úradníka nezaujíma, koľko to firmu bude stáť alebo či na to vôbec má. Zabezpečiť či viesť milión evidencií (okrem účtovnej aj napr. požiarnu, BOZP či ochranu osobných údajov, PZP) totiž skutočne čosi stojí – minimálne teda náklady na účtovníka, príp. jeho kanceláriu, softvér atď.

Jednoducho táto služba neprispieva podnikateľovi k jeho biznisu, nepomáha mu v ňom, nezlepšuje produkt ani nezvyšuje zisky.

Na rozdiel napr. od marketérov, tvorcov webstránok či obchodníkov – tí sú skutočne v prvej línii a generujú tržby, zisky, skrátka peniaze. Účtovník – rovnako ako ekonóm, daňový poradca – však nie. Tieto profesie zabezpečujú len servis a už z tohto pohľadu je akosi prirodzené, že nie sú ohodnotení rovnako ako napr. Obchodníci.

Je pravda, že jednou z úloh či výstupov účtovníka nie je papierovanie pre štát, ale poskytovanie použiteľných prehľadov pre samotného podnikateľa, ktorý ich môže používať pri rozhodovaní, riadení, investovaní atď. Uvedené však platí predovšetkým v prípade väčších firiem.

Malí živnostníci či šéfovia malých firiem si základné počty vedia spočítať za pár sekúnd aj bez papierov. Pre nich je účtovník skutočne len akousi príťažou.

 

Teraz z pohľadu účtovníka:

  • vedomostne náročná práca- účtovník dostane od podnikateľa balík dokladov – jeho úlohou je ich roztriediť, každý jeden preštudovať z niekoľkých hľadísk (minimálne účtovníctvo, daň z príjmov + DPH) a spracovať. Ide teda o „naťukanie“ dokladov do počítača a zabezpečiť, aby sedeli všetci evidencie – logicky, vecne a hlavne aby boli dodržané všetky zákonné pravidlá a postupy. Ak nejaký doklad chýba, nesedí alebo je vystavený nesprávne, kontaktovať podnikateľa a častokrát aj jeho dodávateľa. Ide teda o komplexné posúdenie, vyžadujúce si sústredenie, vedomosti, pamäť a hlavne zodpovednosť.

  • práca sa vykonáva opakovane - k danému mesiacu je potrebné sa často neustále vracať, minimálne na konci roka pri prácnej účtovnej uzávierke. A často aj neskôr – kvôli rôznych kontrolám zo strany úradov (daňový, colný, sociálna či zdravotné poisťovne), hľadať, spomínať si čo a prečo takto bolo a vysvetľovať.

  • profesná zodpovednosť – podobne ako pri iných profesiách je za svoju prácu zodpovedný aj účtovník. Najčastejšie sa prejavuje pri prípadných pokutách za chyby vo vedení účtovníctva, zistených pri daňovej či inej kontrole. Úzko súvisí s predchádzajúcim bodom – agendu jedného roka môže ktorýsi z úradov skontrolovať napr. o 5 až 10 rokov.

  • komunikácia s úradmi, partnermi a zamestnancami – informácie je potrebné neustále zisťovať, dopĺňať, overovať, skrátka komunikovať. S úradníkmi na úradoch, s dodávateľmi či odberateľmi klienta-podnikateľa a pri spracovaní mzdovej agendy často aj s jeho zamestnancami. Častokrát to zaberie veľa času a čas sú peniaze.

  • konzultácie, názory a dobré rady – vo väčších firmách býva ekonóm akousi pravou rukou či poradným orgánom vedenia. V menších firmách je účtovník denným konzultantom – ako má vyfakturovať toto, z ktorého účtu zaplatiť tamto, môže ísť toto do nákladov?

  • zastupovanie pri daňovej kontrole – svoje dielo by si mal každý obhájiť sám. Okrem iného preto, že vysvetľovať odborné témy pred daňovým kontrolórom podnikateľ často nemusí vedieť či na to nenájde čas a vôľu. Znamená to návštevy a cesty na úrad a celkovo opäť čas aj energiu.

  • učiť sa, učiť sa, učiť sa – zmeny, zmeny a zmeny, ktorých je v slovenskom podnikateľskom prostredí nezdravo veľa. Neustále školenia, semináre, príručky. Naše zákony sú ťažko nestabilné a protipodnikateľsky neprehľadné. Ovládať dokonale všetky pravidlá a zákony nedokáže na 100% nikto, nech už sa tituluje akokoľvek.V konečnom dôsledku sú semináre a príručky zas len náklady, ktoré sa musia prejaviť v cenách. Štandardný účtovník či mzdár však má čo fyzicky robiť celý deň, aby zvládol všetky povinnosti.

Často sa stretávam s neprofesionálnou prácou predchádzajúcej účtovníčky, ktorá odovzdáním dokladov (často je to len neroztriedená kopa papiera) stráca zodpovednosť za svoju prácu, často nevie odpovedať na otázky a prestáva komunikovať.

 

Častý pohľad laickej verejnosti : „účtovníctvo je len ťukanie do počítača“

Ešte stále si to myslíte ?


 

Lesana Ďuricová

 

 

 

 

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com