Dialóg

24.08.2016 22:18

Veľmi dôležité slovo.

Podnikateľ by mal pravidelne viesť dialóg so svojim účtovníkom ( a nie len o počasí).

Tém ktoré treba prediskutovať je určite veľa.

Na tomto chcem postaviť svoj základ práce účtovníčky.

Viesť dialóg so svojim klientom, rozobrať jeho plány, prediskutovať investície a zámery.

Pochopiť filozofiu firmy a pomôcť svojimi myšlienkami a nápadmi k rozvoju podnikania.

Dobrá účtovníčka nezhŕňa len papiere, dobrá účtovníčka diskutuje.

Nemecké daňové poradenstvo pre všetkých

 

 

 

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com